Stamboom - Ridder en Beumer

Naamreeks van Jan Ridder

I. Rutger Nagel, geb. Eemdijk / Eemschap Dyckhuisen 1520.

II. Johan Rutgerssoon (Naghel) Nagel, geb. Eemdijk / Eemschap Dyckhuisen 1545, † Eemdijk / Bunschoten 1621, tr. Eemdijk vóór 1570 N.N. Reyntgen Meyns, geb. omstr. 1550.

III. Rutger Janszoon Nagel, geb. Eemdijk omstr. 1570, tr. vóór 1570 Neeltghen Jacobs Nagel, geb. Eemdijk omstr. 1570, dr. van Jacob.

IV. Jan Rutgerszoon Nagel, geb. Eemdijk omstr. 1590, † ald. na 1639, tr. Marytjen Jacobs, geb. Bunschoten 1590.

V. Rutgher Janszoon (Janse) Nagel, geb. Eemdijk 1610, † ald. vóór 1675, tr. Annetghen Cornelis, geb. Bunschoten 1615, † 1675, dr. van Cornelis Meijnsen en Hendrickghen.

VI. Meijns Rut(gersen) Nagel, geb. Eemdijk 1650, † Huizen 16 aug. 1695, tr. 1e Rijckien Harmens, geb. Oud Neerden, † vóór 1685; tr. 2e 29 april 1685 Teuntjen Hendriks, geb. Bunschoten 1655, † Huizen na 1690, dr. van Hendrick Gerritsen en Aeltghen Dirscksd; zij hertr. 16 maart 1698 Cornelis Aartsen.
Uit het tweede huwelijk:

VII. Ruth Meijnszoon Nagel, geb. Huijsen 23 juli 1690, † ald. 24 okt. 1720, tr. 14 okt. 1714 Jannetje Dirks, geb. Huizen 18 febr. 1691, † ald. na 8 jan. 1758, dr. van Dirck Lamberszoon en Dirckien Elberts; zij hertr. 3 aug. 1721 Gosen Reiersz en tr. 3e 8 mei 1729 Tijmen Jans.

VIII. Meijndert Rutgers Ridder, ged. 20 jan. 1715, begr. ’s Graveland 29 aug. 1757, tr. ’s Graveland 18 aug. 1737 Aeltje Hendriks Snelling, geb. Soest 13 juni 1717, begr. ’s Graveland 24 jan. 1784, dr. van Hendrik Janssen en Nelletje Gerrits.

IX. Jan Mijnsen Nagel Ridder, geb. ’s Graveland 13 febr. 1746, † Weesperkarspel 20 maart 1802, begr. Ankeveen, tr. 1e ’s Graveland 12 mei 1771 Cornelia Cats, † Hilversum 23 sept. 1772; tr. 2e Weesp 4 febr. 1773 Neeltje Jansze Meijer, ged. Weesperkarspel 5 aug. 1745, † ald. 15 aug. 1806, dr. van Jan Coursen en Hermijntje Janse Scheepmaker en wed. van Gerard Bongenaar.
Uit het tweede huwelijk:

X. Pieter Ridder, geb. Ankeveen 1791, ged. Weesperkarspel 9 jan. 1791, † ald. 13 jan. 1847, tr. Weesp 5 juni 1814 Egbertha Brunt, geb. Weesp 1794, † Weesperkarspel 13 jan. 1850, dr. van Hendrik en Annetje Boudewijnsdochter de Leeuw.

XI. Jan Pieterzoon Ridder, geb. Weesperkarspel 26 nov. 1816, † Weesp 14 maart 1912, tr. Weesperkarspel 27 april 1844 Metje de Bree, geb. Loosdrecht 19 dec. 1821, † Weesp 26 maart 1871, dr. van Klaas willemszoon en Maria Jacobsdochter Sijpestein.

XII. Elbert Ridder, geb. Weesp 17 jan. 1850, † ald. 7 april 1940, tr. 1e Weesp 27 april 1882 Willemijntje van Sijpveld, geb. Weesp 27 maart 1858, † ald. 1885, dr. van Arie en Willemijntje Regtuit Regtuijt; tr. 2e Weesp 23 mei 1889 Apollonia Elisabeth van Leeuwen, geb. Amsterdam 1857, dr. van Cornelis en Aaltje Regtuijt.
Uit het eerste huwelijk:

XIII. Jan Ridder, geb. Weesp 16 febr. 1883, † ald. 29 maart 1966, tr. Weesp 9 juni 1927 Gerritje Dekker, geb. Weesp 14 okt. 1899, † ald. 11 mei 1973, dr. van Gerbrand en Jeanette van de Bosch.