Stamboom - Ridder en Beumer

Parenteel van Rutger Nagel

I. Rutger Nagel, geb. Eemdijk / Eemschap Dyckhuisen 1520.
Zijn zoon:

II. Johan Rutgerssoon (Naghel) Nagel, geb. Eemdijk / Eemschap Dyckhuisen 1545, † Eemdijk / Bunschoten 1621, tr. Eemdijk vóór 1570 N.N. Reyntgen Meyns, geb. omstr. 1550.
Uit dit huwelijk:
1. Rutger Janszoon, volgt IIIa.
2. Jannigjen Jansdochter Nagel, geb. omstr. 1570, tr. Cornelis Camp, † omstr. 1667.
3. Meijns Janszoon Nagel, geb. omstr. 1570, tr. Aeltgen Rutgers..
4. Cors Janszoon, volgt IIIb.

IIIa. Rutger Janszoon Nagel, geb. Eemdijk omstr. 1570, tr. vóór 1570 Neeltghen Jacobs Nagel, geb. Eemdijk omstr. 1570, dr. van Jacob.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Rutgerszoon, volgt IVa.
2. Rijk Nagel, geb. omstr. 1610.

IVa. Jan Rutgerszoon Nagel, geb. Eemdijk omstr. 1590, † ald. na 1639, tr. Marytjen Jacobs, geb. Bunschoten 1590.
Uit dit huwelijk:
1. Rutgher Janszoon (Janse), volgt Va.
2. Jacob Janse Nagel, geb. Eemdijk 1615, † ald. 1675, tr. 1e Lutje Gerrits; tr. 2e Bunschoten omstr. 1635 Petertjen Jacobs, geb. 1615, † 1644; tr. 3e na 1675 Marritjen Jans, † 1670.
3. Neeltgen Jansdochter, volgt Vb.
4. Reintgen Jans, volgt Vc.

Va. Rutgher Janszoon (Janse) Nagel, geb. Eemdijk 1610, † ald. vóór 1675, tr. Annetghen Cornelis, geb. Bunschoten 1615, † 1675, dr. van Cornelis Meijnsen en Hendrickghen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrickghen Rutgers Nagel.
2. Jan Rutgersen Nagel, geb. omstr. 1638.
3. Cornelis Rutgersen, volgt VIa.
4. Claas, volgt VIb.
5. Marritgen rutgers, volgt VIc.
6. Rutger Rutgersen Nagel, geb. 1648, † 9 april 1707.
7. Meijns Rut(gersen), volgt VId.

VIa. Cornelis Rutgersen Nagel, geb. omstr. 1640, † 9 april 1671, tr. 1e Mechteltgen Gerrits, geb. vóór 1662, † 1670; tr. 2e Meynsjen Hendricks, geb. 1670.
Uit het eerste huwelijk:
1. Rutger Cornelis Rutgersen Nagel.
2. Hendrick Cornelis Rutgersen Nagel.
3. Annetien Cornelis Rutgersen Nagel, geb. 1667.

VIb. Claas Rutgersen (Nagel), geb. Eemdijk 1641, † ald. 1681, tr. 1670 Jannetien Hendricks, geb. Bunschoten 10 aug. 1645, † Eemdijk.
Uit dit huwelijk:

VIIa. Jan Claaszoon Nagel, geb. Eemdijk 1670, † Bussum 17 maart 1736, begr. ’s Graveland, tr. Laren 12 mei 1697 Geertruij Jans van der Brink.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Nagel, ged. ’s Graveland 2 febr. 1698.
2. Claas Nagel, ged. ’s Graveland 5 juli 1699.
3. Rijk Janszoon, volgt VIIIa.
4. Jan Nagel, ged. ’s Graveland 8 okt. 1702.
5. Trijntje Nagel, ged. Naarden 19 okt. 1704.
6. Jaapje Nagel, ged. Naarden 11 dec. 1706.
7. Dirk Nagel, ged. Naarden 21 nov. 1708.
8. Gerrit Nagel, geb. Bussum 1710, ged. Laren 23 febr. 1710.

VIIIa. Rijk Janszoon Nagel, geb. Bussum 25 febr. 1700, ged. ’s Graveland 6 maart 1700, † Weesperkarspel 31 okt. 1771, tr. Muiderberg 8 jan. 1736 Harmijntje Warnaerts, geb. Muiden 1710, † Weesp 20 maart 1762.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Rijkszoon, volgt IXa.
2. Willem, volgt IXb.
3. Gerrit Nagel, ged. Muiden 15 febr. 1740.
4. Geertruij Nagel, ged. Muiden 23 juni 1743.

IXa. Jan Rijkszoon Nagel, geb. Muiderberg 25 okt. 1736, ged. Muiden 4 nov. 1736, † Diemen 11 febr. 1796, tr. 16 april 1759 Meijnsje Joosten Servaas, ged. Diemen 19 okt. 1738, † 8 juni 1794.
Uit dit huwelijk:
1. Harremijntje Nagel, ged. Diemen 27 jan. 1760.
2. Teuntje Nagel, ged. Diemen 11 okt. 1761.
3. Rijk Janse, volgt Xa.
4. Leijsbeth Nagel, ged. Diemen 14 juli 1765.
5. Joost Nagel, ged. Diemen 22 juni 1766.
6. Jan Nagel, geb. omstr. 1767.
7. Joost Janse, volgt Xb.
8. Geertruij Nagel, ged. Diemen 21 juli 1771, † Watergraafsmeer 28 febr. 1842.
9. Lijsbeth Nagel, ged. Diemen 27 febr. 1774.
10. Willem Nagel, ged. Diemen 10 sept. 1775.
11. Pieternella Nagel, ged. Diemen 29 dec. 1777.

Xa. Rijk Janse Nagel, ged. Diemen 30 jan. 1763, tr. Diemen 26 nov. 1786 Marretje Cornelisse de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Meijnsje Nagel, ged. Diemen 26 aug. 1787, † vóór 1789.
2. Meijnsje Nagel, ged. Diemen 1 febr. 1789, tr. Diemen Aart Vedder, geb. 18 nov. 1790.
3. Cornelia Nagel, ged. Diemen 20 dec. 1789.
4. Jan Nagel, ged. Diemen 20 dec. 1789.

Xb. Joost Janse Nagel, ged. Diemen 26 nov. 1769, † Amsterdam 6 febr. 1815, tr. 1791 Neeltje Boogaart, geb. 1764, † vóór 25 okt. 1828, dr. van Jan en Neeltje Sijmons.
Uit dit huwelijk:
1. Rijk, volgt XIa.
2. Neeltje Nagel, geb. Weesperkarspel 1798, † Watergraafsmeer 6 mei 1850.

XIa. Rijk Nagel, geb. Weesperkarspel 1 juni 1794, † Watergraafsmeer 26 nov. 1868, tr. Ouder-Amstel 25 okt. 1828 Maria Bongenaar (XIh).
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIIa.
2. Joost Nagel, geb. Weesperkarspel 1831.
3. Willem Nagel, geb. 1833, tr. Diemen 7 mei 1869 Grietje Oostenrijk, geb. Diemen 24 maart 1842, † ald. 21 febr. 1874.
4. Aaltje Nagel, geb. 1835.
5. Rijk, volgt XIIb.

XIIa. Neeltje Nagel, geb. Weesperkarspel 10 okt. 1829, † Watergraafsmeer 27 mei 1876, tr. 1e Watergraafsmeer 2 sept. 1849 Jacob van Beem, ged. 19 dec. 1790; tr. 2e Watergraafsmeer 29 aug. 1852 Gerrit van Beem, geb. Sloterdijk 30 okt. 1828, † Watergraafsmeer 30 nov. 1875.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob van Beem, geb. Watergraafsmeer 2 maart 1852, † ald. 31 dec. 1880.
2. Rijk van Beem, geb. Amsterdam 28 okt. 1854, tr. Diemen 21 april 1880 Reusina Vedder, geb. Diemen 25 april 1860.
3. Joosje van Beem, geb. Amsterdam 10 dec. 1855, † vóór 1857.
4. Joosje van Beem, geb. Watergraafsmeer 8 febr. 1857, tr. G. Krueger, geb. Weesperkarspel 7 mei 1880.
5. Willem van Beem, geb. Watergraafsmeer 30 maart 1858.
6. Es van Beem, geb. Watergraafsmeer 4 febr. 1860, † 1939, tr. 23 april 1885 Neeltje Vedder, geb. Watergraafsmeer 4 mei 1864.
7. Joost van Beem, geb. Watergraafsmeer 24 maart 1862, tr. 24 april 1884 Hestertje den Hartog, geb. Watergraafsmeer 23 nov. 1865.
8. Cornelis van Beem, geb. Watergraafsmeer 13 dec. 1863, tr. Weesperkarspel 21 april 1886 Trijntje Lieverst, geb. Weesperkarspel 11 mei 1863.
9. Gerrit van Beem, geb. Watergraafsmeer 11 juli 1865, † ald. 11 juni 1866.
10. Maria van Beem, geb. Watergraafsmeer 22 juni 1867, † ald. 4 sept. 1872.
11. Cornelia van Beem, geb. Watergraafsmeer 26 dec. 1870, † ald. 8 sept. 1872.
12. Gerrit van Beem, geb. Watergraafsmeer 4 nov. 1873, † ald. 13 nov. 1873.

XIIb. Rijk Nagel, geb. Bijlmermeer 19 april 1845, † Diemen 10 april 1927, tr. Hendriki Verhoef, geb. 20 okt. 1844, † Diemen 21 aug. 1915.
Uit dit huwelijk:
1. Joost, volgt XIIIa.
2. Willem, volgt XIIIb.
3. Arie, volgt XIIIc.

XIIIa. Joost Nagel, geb. Watergraafsmeer 4 sept. 1877, † Amsterdam omstr. 1951, tr. Ouder-Amstel Cornelia Verhoef, geb. Ouder-Amstel 4 april 1880, † Amsterdam omstr. 1959.
Uit dit huwelijk:
1. Rijk Nagel, geb. Haarlem, † Den Haag.
2. Sijtje Nagel, geb. Haarlem, † Amsterdam.
3. Aaltje Nagel, geb. Amsterdam, † Lelystad, tr. Maarten van de Velden, † Lelystad.
4. Henderika Nagel, geb. 1 mei 1905, tr. Jacob Molenaar, geb. Amsterdam 28 febr. 1904, † Zaandam 29 maart 1981.

XIIIb. Willem Nagel, geb. Watergraafsmeer 13 juli 1879, † Weesp 15 april 1957, tr. Metje Evers (XIIIt).
Uit dit huwelijk:
Barend Nagel, geb. Weesp 24 aug. 1912, † ald. 26 april 1985, tr. Annetje van Nigtevegt (XIIIu,1).

XIIIc. Arie Nagel, geb. Amsterdam 5 maart 1881, † ald. 24 juni 1956, tr. Watergraafsmeer 17 sept. 1903 Marretje Ridder (XIIIh).
Uit dit huwelijk:
1. Rijk Nagel, geb. Haarlem 2 febr. 1903, † Den Haag 8 jan. 1969.
2. Grietje Nagel, geb. Amsterdam 26 febr. 1906, † ald. 1 okt. 1961, tr. Amsterdam 10 juni 1936 Hermanus Uriot, geb. Amsterdam 10 juni 1936.

IXb. Willem Nagel, geb. Muiderberg 1738, ged. Muiden 30 nov. 1738, tr. 1e Weesp 27 april 1760 Swaantje Uijt den Bosch; tr. 2e 1777 Pieternella Stolt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Rijk, volgt Xc.
Uit het tweede huwelijk:
2. Lijsbeth Nagel, ged. Diemen 1782, † 1783.
3. Lijsbeth Nagel, ged. Diemen 18 april 1784.

Xc. Rijk Nagel, geb. 1761, † Diemen 23 nov. 1861, tr. Aaltje van Veen, † Diemen 23 nov. 1816.
Uit dit huwelijk:
1. Swaantje Nagel, ged. Diemen 1 febr. 1789.
2. Bregje Nagel, ged. Diemen 30 sept. 1790.
3. Gijsbertje Nagel, geb. 10 sept. 1792, ged. Diemen 16 sept. 1792.
4. Trijntje Nagel, geb. Weesp 10 okt. 1794, ged. Diemen 19 okt. 1794.
5. Willem Nagel, geb. Weesp 24 nov. 1796, ged. Diemen 27 nov. 1796, † Watergraafsmeer 15 mei 1869.
6. Harremijntje Nagel, geb. Weesp 27 aug. 1800, ged. Diemen 31 aug. 1800.
7. Elisabeth Nagel, geb. Weesp 16 april 1803.
8. Nelletje Nagel, geb. Weesp 25 juli 1805, ged. Diemen 4 aug. 1805, begr. Weesp 14 aug. 1805.
9. Cornelis Nagel, geb. Weesp 16 maart 1807, ged. Diemen 22 maart 1807, † Watergraafsmeer 6 maart 1843.
10. Jan, volgt XIb.

XIb. Jan Nagel, geb. Diemen 16 maart 1807, † Watergraafsmeer 7 febr. 1859, tr. 1e Weesperkarspel 1 mei 1830 Marretje Goudriaan, geb. Demmerik ter Aa 13 maart 1805, ged. Wilnis 17 maart 1805, † Watergraafsmeer 7 juli 1846, dr. van Pieter en Aaltje Bongenaar; tr. 2e Watergraafsmeer 15 nov. 1858 Johanna Maria Blij, geb. Bemmel 1812.
Uit het eerste huwelijk:
1. Rijk Nagel, geb. Diemen 18 aug. 1830.
2. Aaltje Nagel, geb. Diemen 24 maart 1832.
3. Pieter Nagel, geb. Watergraafsmeer 12 aug. 1833, † ald. 1904.
4. Maria Nagel, geb. Diemen 11 dec. 1834, † Watergraafsmeer 4 aug. 1836.
5. Willem Nagel, geb. Watergraafsmeer 27 juni 1837.
6. Cornelis Nagel, geb. Watergraafsmeer 2 maart 1840, † ald. 6 maart 1843.
7. Jacob, volgt XIIc.
8. Cornelis Nagel, geb. Watergraafsmeer 2 mei 1845, † ald. 6 jan. 1847.

XIIc. Jacob Nagel, geb. Watergraafsmeer 17 sept. 1842, † ald. 19 jan. 1897, tr. Naarden 23 mei 1874 Geertruida Brouwer, geb. Naarden 8 aug. 1851, † 1932.
Uit dit huwelijk:
1. Marretje Nagel, geb. Weesperkarspel 1 maart 1875, † Amsterdam 11 juli 1942, tr. Rijk van Zijtveld, geb. Watergraafsmeer 12 nov. 1876.
2. Jan Nagel, geb. Watergraafsmeer 27 sept. 1876, † Amsterdam 29 maart 1960, tr. Christina Hendrika Meijer, geb. Vlissingen 24 maart 1878.
3. Anna Margarita Elsabeen Nagel, geb. Amsterdam 20 maart 1879, † Ilpendam 1959.
4. Mietje Nagel, geb. Watergraafsmeer 21 dec. 1880, † Amsterdam 1967, tr. Christiaan de Mooij, geb. Amsterdam 25 jan. 1885.
5. Rijk Nagel, geb. Watergraafsmeer 1 maart 1883, † Amsterdam 1973, tr. Anna Cornelia Dekkers, geb. Nieuwer Amstel 26 aug. 1890.
6. Aaltje, volgt XIIId.
7. Pieter Nagel, geb. Watergraafsmeer 13 maart 1888, † ald. 6 okt. 1913.
8. Geertruida Jacoba Nagel, geb. Watergraafsmeer 18 juni 1889, † Amsterdam 1943, tr. Marinus Gerardus Leijnse, geb. Amsterdam 18 april 1885.
9. Willem, volgt XIIIe.
10. Hannus Nagel, geb. Watergraafsmeer 15 nov. 1894, tr. Helena Catharina Grobben, geb. Watergraafsmeer 23 okt. 1892.

XIIId. Aaltje Nagel, geb. Watergraafsmeer 17 sept. 1885, † Amsterdam 1974, tr. Jacobus Nieuwenhuijzen, geb. Amsterdam 28 nov. 1886, † 1978.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Nieuwenhuijzen, geb. Amsterdam 9 maart 1914, † ald. 26 okt. 1914.
2. Jacoba Mettina Nieuwenhuijzen, geb. Amsterdam 2 okt. 1921, † 24 jan. 1923.

XIIIe. Willem Nagel, geb. Watergraafsmeer 26 aug. 1892, † Amsterdam 24 febr. 1949, tr. Amsterdam 8 aug. 1917 Trijntje Dijs, geb. Pretoria (Zuid afrika) 25 maart 1896, † Amsterdam 22 dec. 1989, dr. van Jan en Albertje Keur.
Uit dit huwelijk:
1. Hannus Nagel, geb. Watergraafsmeer 15 nov. 1894.
2. Albertje Nagel, geb. 1918.

VIc. Marritgen rutgers Nagel, geb. 1646, tr. 1e Gerrit?, geb. Eemnes; tr. 2e Jan Besselsen, geb. 1669; tr. 3e 13 febr. 1676 Jacob Isaacs Meijster, geb. vóór 1675.
Uit het tweede huwelijk:
1. Bessel Janszoon Besselsen, geb. 21 april 1672.
2. Jannetjen Jans Besselsen, geb. 7 maart 1675.

VId. Meijns Rut(gersen) Nagel, geb. Eemdijk 1650, † Huizen 16 aug. 1695, tr. 1e Rijckien Harmens, geb. Oud Neerden, † vóór 1685; tr. 2e 29 april 1685 Teuntjen Hendriks, geb. Bunschoten 1655, † Huizen na 1690, dr. van Hendrick Gerritsen en Aeltghen Dirscksd; zij hertr. 16 maart 1698 Cornelis Aartsen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Annetien Meijns, ged. Huijsen 13 nov. 1686.
2. Aaltien, volgt VIIb.
3. Ruth Meijnszoon, volgt VIIc.
4. Jan Rutgersen, ged. 21 febr. 1693.

VIIb. Aaltien Meins, ged. Huijsen 11 juli 1688, † Huizen 4 juni 1721, tr. Lambert Pieterszoon Smit, ged. Huizen 5 febr. 1690, † ald. 21 maart 1723.
Uit dit huwelijk:
Meins Smit, ged. Huizen 10 maart 1720, † 16 maart 1720.

VIIc. Ruth Meijnszoon Nagel, geb. Huijsen 23 juli 1690, † ald. 24 okt. 1720, tr. 14 okt. 1714 Jannetje Dirks, geb. Huizen 18 febr. 1691, † ald. na 8 jan. 1758, dr. van Dirck Lamberszoon en Dirckien Elberts; zij hertr. 3 aug. 1721 Gosen Reiersz en tr. 3e 8 mei 1729 Tijmen Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Meijndert Rutgers, volgt VIIIb.
2. Dirk, volgt VIIIc.

VIIIb. Meijndert Rutgers Ridder, ged. 20 jan. 1715, begr. ’s Graveland 29 aug. 1757, tr. ’s Graveland 18 aug. 1737 Aeltje Hendriks Snelling, geb. Soest 13 juni 1717, begr. ’s Graveland 24 jan. 1784, dr. van Hendrik Janssen en Nelletje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1. Rut Meijnszoon, volgt IXc.
2. Nelletje Meijnsdochter, volgt IXd.
3. Hendrik Meijnsen Ridder Nagel, ged. ’s Graveland 10 maart 1743, † ald. 5 aug. 1744.
4. Jan Mijnsen, volgt IXe.
5. Gerrit Meijnsen Ridder Nagel, ged. ’s Graveland 5 mei 1748.
6. Jannetje Meijnsdochter Ridder Nagel, ged. ’s Graveland 19 april 1750, † ald. 7 jan. 1819.
7. Pieter Meijnsen Ridder Nagel, ged. ’s Graveland 12 nov. 1752, begr. ald. 15 dec. 1752.
8. Pieter Meijnsen Ridder Nagel, ged. ’s Graveland 25 juli 1756, † 19 okt. 1808.

IXc. Rut Meijnszoon Ridder Nagel, ged. ’s Graveland 19 jan. 1738, † ald. 29 april 1809, tr. ’s Graveland 19 okt. 1760 Tijmetje Reetgeld, geb. vóór 1745, † ’s Graveland 23 nov. 1832.
Uit dit huwelijk:
1. Mijndert Ridder, ged. Kortenhoef 27 sept. 1761.
2. Teuntje Ridder, ged. Kortenhoef 24 okt. 1762.
3. Zacharias Ridder, ged. ’s Graveland 4 sept. 1764.
4. Aaltje Ridder, ged. ’s Graveland 17 aug. 1766, † vóór 1768.
5. Aaltje Ridder, ged. ’s Graveland 17 jan. 1768.
6. Mijndert, volgt Xd.

Xd. Mijndert Ridder, ged. ’s Graveland 6 sept. 1772, tr. 1e ’s Graveland 23 sept. 1803 Pieternel de Jong; tr. 2e ’s Graveland 11 mei 1823 Marrijtje de Kloet, geb. Kortenhoef 1786.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerarda Ridder, geb. ’s Graveland 15 juli 1804.
2. Joanna Ridder, geb. ’s Graveland 16 nov. 1805.
3. Jacobus, volgt XIc.
4. Gerarda Ridder, geb. ’s Graveland 25 juni 1809.
5. Antje Ridder, geb. ’s Graveland 2 febr. 1811, tr. ’s Graveland 20 nov. 1841 Johannes van de Ven, geb. 1817.
6. Teuntje Ridder, geb. ’s Graveland 14 dec. 1812, † ald. 21 dec. 1812.
7. Meyndert Ridder, geb. ’s Graveland 10 jan. 1814, tr. Kortenhoef 6 aug. 1842 Maria Cornelia van Es, geb. Loenen 1796.
8. Teuntje Ridder, geb. ’s Graveland 27 jan. 1816.
Uit het tweede huwelijk:
9. Tijmetje Ridder, geb. ’s Graveland 12 aug. 1824, † ald. 29 aug. 1824.
10. Tijmetje Ridder, geb. ’s Graveland 23 okt. 1825, † Hilversum 1875, tr. ’s Graveland 1 sept. 1849 Jan Vlug, geb. Loosdrecht 1824.

XIc. Jacobus Ridder, geb. ’s Graveland 16 nov. 1807, † ald. 30 nov. 1882, tr. 1e ’s Graveland 22 mei 1836 Neeltje Hagen, geb. Weesperkarspel 13 juni 1809, † vóór 1861; tr. 2e ’s Graveland 22 febr. 1862 Elisabeth Saras; zij hertr. ’s Graveland 22 febr. 1862 Gerrit Hazelager.
Uit het eerste huwelijk:
1. Meyndert Ridder, geb. ’s Graveland 4 okt. 1836, † ald. 8 nov. 1836.
2. Pietje Ridder, geb. ’s Graveland 18 okt. 1837, † ald. 27 jan. 1891, tr. ’s Graveland 5 aug. 1865 Pieter Bijlard, geb. ’s Graveland 1831.
3. Lodewijk Ridder, geb. ’s Graveland 22 mei 1840, † Abcoude-Baambrugge 4 juli 1866.
4. Meyndert, volgt XIId.
5. Petronella, volgt XIIe.
6. Antje Ridder, geb. ’s Graveland 22 sept. 1847, † ald. 16 febr. 1848.
7. Matthijs, volgt XIIf.

XIId. Meyndert Ridder, geb. ’s Graveland 10 juni 1843, † Oudewater 25 okt. 1911, tr. Abcoude 27 nov. 1868 Helena Kate, ged. Ouder-Amstel 1840.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Ridder, geb. Abcoude-Proostdij 5 juni 1873, † vóór 1874.
2. Jacobus Ridder, geb. Abcoude-Proostdij 20 aug. 1874.

XIIe. Petronella Ridder, geb. ’s Graveland 3 april 1845, tr. ’s Graveland 21 aug. 1875 Nicolaas Hazelager, geb. ’s Graveland 1850, zn. van Gerrit en Elisabeth Saras.
Uit dit huwelijk:
Gerardus Jacobus Hazelager, geb. ’s Graveland 1879, tr. ’s Graveland 26 okt. 1911 Maria Alders, geb. ’s Graveland 1885.

XIIf. Matthijs Ridder, geb. ’s Graveland 1853, tr. ’s Graveland 27 juli 1883 Maria Joseph Hubertina Vitta, geb. ’s Graveland 1857.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Johannes Ridder, tr. ’s Graveland 11 mei 1915 Albertina Constatia van der Sluis, geb. Breda 1886.
2. Mathilda Petronella Ridder, geb. 1894, tr. 15 nov. 1921 Johannes Hendrikus Stuijver, geb. ’s Graveland 1888.

IXd. Nelletje Meijnsdochter Ridder Nagel, ged. ’s Graveland 25 sept. 1740, † ald. 23 juni 1788, tr. (ondertr.) 1764 Jan Damen.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Damen, ged. ’s Graveland 22 april 1764.
2. Adam Damen, ged. ’s Graveland 20 okt. 1765.

IXe. Jan Mijnsen Nagel Ridder, geb. ’s Graveland 13 febr. 1746, † Weesperkarspel 20 maart 1802, begr. Ankeveen, tr. 1e ’s Graveland 12 mei 1771 Cornelia Cats, † Hilversum 23 sept. 1772; tr. 2e Weesp 4 febr. 1773 Neeltje Jansze Meijer, ged. Weesperkarspel 5 aug. 1745, † ald. 15 aug. 1806, dr. van Jan Coursen en Hermijntje Janse Scheepmaker en wed. van Gerard Bongenaar.
Uit het tweede huwelijk:
1. Meyndert, volgt Xe.
2. Jan Course, volgt Xf.
3. Aaltje Ridder, geb. 8 juli 1776, ged. Weesp 1 aug. 1776, † ald. 2 juni 1778.
4. Adrianus Ridder, geb. Ankeveen 16 okt. 1777, ged. Weesp 16 okt. 1777, † 19 juli 1778.
5. Hermeyntje Ridder, geb. Ankeveen, ged. Weesp 22 nov. 1778, tr. Loosdrecht 15 mei 1814 Roelof Roelen, geb. 1775.
6. Hendrik Ridder, geb. Ankeveen, ged. Weesp 13 mei 1781.
7. Aaltje, volgt Xg.
8. Adrianus, volgt Xh.
9. Adrianus Ridder, geb. Ankeveen 3 mei 1785, ged. Weesp 5 mei 1785, tr. Weesp 6 april 1813 Wijntje Overeem, ged. Weesp 11 nov. 1792.
10. Jannetje, volgt Xi.
11. Maria Geertruy, volgt Xj.
12. Pieter, volgt Xk.
13. Hilletje Ridder, geb. Ankeveen, ged. Weesp 11 jan. 1795, † 24 maart 1872, tr. Nigtevecht 18 maart 1825 Gerrit de Vries, geb. Nigtevecht 1792.

Xe. Meyndert Ridder, geb. Hilversum 8 april 1774, † Naarden 18 maart 1850, tr. ’s Graveland 2 febr. 1812 Jannetje van Essen van Nesse, geb. 1789.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt XId.
2. Gijsbert Nagel Ridder, geb. Weesp 12 maart 1814, † Naarden 1864.
3. Jannetje, volgt XIe.
4. Jan, volgt XIf.
5. Gijsbert Nagel Ridder, geb. 1819.
6. Hendrik, volgt XIg.
7. Aaltje Nagel Ridder, geb. 11 april 1825, † Naarden 1891, tr. Naarden 5 nov. 1857 Jan Wouda, geb. Huizen NH 1820.

XId. Neeltje Ridder, geb. Weesp 23 nov. 1812, tr. 1e Weesp 9 mei 1844 Jan Segers, geb. Weesp 18 jan. 1817; tr. 2e 22 april 1858 Jan Kraaijpoel, geb. Weesp 1825.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jannetje Kraaijpoel, tr. 24 okt. 1872 Daniel Heineman, geb. Weesp 1849.
2. Simon Kraaijpoel, geb. Weesp 1845, tr. Weesp 11 aug. 1870 Jannetje Pretorius.

XIe. Jannetje Nagel Ridder, geb. Weesp 27 april 1815, tr. Huizen NH 18 juli 1852 Jan Gerritszoon Slokker, geb. Huizen NH 24 jan. 1812, zn. van Gerrit en Annetje Harmens Brasser.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Slokker, geb. Huizen NH 1855, tr. Huizen NH 4 sept. 1880 Dirk Goedhart, geb. Muiden 1852, † Huizen 5 jan. 1935.
2. Mijndert Slokker, geb. Huizen NH 1858, † ald. 21 okt. 1859.

XIf. Jan Nagel Ridder, geb. 4 dec. 1816, † 1905, tr. Weesperkarspel 6 mei 1853 Adriaantje Hoefman, geb. 1826.
Uit dit huwelijk:
1. Meyndert Nagel Ridder, geb. Naarden 3 sept. 1854, † ald. 26 jan. 1871.
2. Christine Nagel Ridder, geb. Naarden 24 dec. 1871.

XIg. Hendrik Nagel Ridder, geb. 11 aug. 1823, † 1903, tr. Naarden 7 maart 1866 Johanna van de Geft, geb. Muiden 1822.
Uit dit huwelijk:
1. Meyndert Nagel Ridder, geb. Naarden 13 dec. 1866.
2. Maarten Nagel Ridder, geb. Naarden 15 aug. 1868.
3. Gijsbert Nagel Ridder, geb. Naarden 1 mei 1871.

Xf. Jan Course Ridder, geb. Hilversum, ged. Hilversum 23 april 1775, † Naarden 19 april 1846, tr. 1e 22 okt. 1803 Neeltje Gerretse Schipper, † 14 juli 1807; tr. 2e 15 dec. 1811 Jannetje Kruiswijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Ridder, geb. Nieuw Loosdrecht 5 okt. 1804.
2. Grietjen Ridder, geb. Nieuw Loosdrecht 17 nov. 1805, tr. Muiden 12 juli 1846 Pieter Frigge, geb. Weesperkarspel 1798.
3. Neeltje Ridder, geb. Bijlmermeer 8 maart 1807.

Xg. Aaltje Ridder, geb. Ankeveen, ged. Westzaan 24 juli 1783, † Over Amstel 27 juni 1861, tr. 1e Weesp 11 okt. 1801 Gerrit Bongenaar, geb. 10 april 1768, † Weesp na 1810; tr. 2e Weesp 19 febr. 1813 Willem van Zoelen, geb. 1787.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Bongenaar, geb. Weesperkarspel 21 nov. 1802.
2. Maria, volgt XIh.
3. Teunes Bongenaar, geb. Weesperkarspel 22 mei 1806, tr. Ouder-Amstel 7 april 1861 Pietertje Vogel, geb. Waarder 1805.
4. Neeltje Bongenaar, geb. Weesperkarspel 7 sept. 1807.
5. Wijntje, volgt XIi.
6. Gerrit, volgt XIj.

XIh. Maria Bongenaar, geb. Weesperkarspel 28 april 1804, † Watergraafsmeer 20 jan. 1877, tr. Ouder-Amstel 25 okt. 1828 Rijk Nagel (XIa).

XIi. Wijntje Bongenaar, geb. 20 maart 1809, † Ouder-Amstel 15 april 1875, tr. Ouder-Amstel 16 april 1835 Albert Verduin, geb. Berg-Ambacht 24 juni 1808, † Ouder-Amstel 19 nov. 1865.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt XIIg.
2. Wilhelmina Verduin, geb. Ouder-Amstel 19 nov. 1838, † Amsterdam 16 mei 1901, tr. Ouder-Amstel 6 mei 1864 Willem Verhoef, geb. Amsterdam 15 jan. 1837, † ald. 5 sept. 1893.
3. Aaltje Verduin, geb. Ouder-Amstel 1841, tr. Ouder-Amstel 28 april 1871 Adrianus Ridder (XIk,3).
4. Willem Verduin, geb. Ouder-Amstel 1847, tr. Ouder-Amstel 18 sept. 1875 Jacoba Schipper.

XIIg. Johannes Verduin, geb. Ouder-Amstel 19 dec. 1835, † 17 juli 1903, tr. Trijntje Schipper, geb. Ouder-Amstel 6 okt. 1851, † 1 juli 1903.
Uit dit huwelijk:

XIIIf. Albert Verduin, geb. Watergraafsmeer 20 febr. 1874, † Amsterdam 21 dec. 1944, tr. Maria de Ridder, geb. Amsterdam 15 febr. 1883, † ald. 29 febr. 1940.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Verduin, geb. Watergraafsmeer 10 sept. 1904, † Amsterdam 9 mei 1983.
2. Jan Albert Verduin, geb. Watergraafsmeer 14 aug. 1906, † ald. 16 nov. 1906.
3. Jeanette Maria Verduin, geb. Watergraafsmeer 2 mei 1908.
4. Trijntje Verduin, geb. Watergraafsmeer 24 april 1910, † X, te Yogoslavia 15 aug. 1972.
5. Albert Verduin, geb. Watergraafsmeer 17 juli 1912, † Amsterdam 22 juni 1945.
6. Jantiena Alberta Verduin, geb. Watergraafsmeer 13 okt. 1914, † Amsterdam 28 aug. 1985.
7. Cornelis Verduin, geb. Watergraafsmeer 22 febr. 1916, † Hoorn 1 april 1987.
8. Alberta Francina Verduin, geb. Watergraafsmeer 20 juni 1918, † Zaandam 12 juni 1997.

XIj. Gerrit Bongenaar, geb. Weesp 31 aug. 1810, tr. 1e Weesp 9 aug. 1834 Niesje de Jong, geb. Nieuwe Amstel 9 april 1805, † 1851, dr. van Gijsbert en wed. van Jan Slot; tr. 2e Amsterdam 21 okt. 1840 Gijsbertje Nagel, geb. Bunschoten 1814, † vóór 1889; tr. 3e Nieuwer Amstel 21 nov. 1889 Hermanna Johanna Bussemaker, geb. Nordhorn (Pruisen).
Uit het eerste huwelijk:
1. Marijtje, volgt XIIh.
2. Willem Bongenaar, geb. 1837.
Uit het tweede huwelijk:
3. Aaltje, volgt XIIi.
4. Willem Bongenaar, geb. 1846, tr. Sloten 30 april 1874 Rijnoutje Alderse Baas, geb. Sloten 1848.
5. Gijsbertje Bongenaar, geb. 1853, tr. Nieuwer Amstel 15 mei 1873 Jan Versloot, geb. Nieuwer Amstel 1851.

XIIh. Marijtje Bongenaar, geb. 1835, tr. Watergraafsmeer vóór 1866 Joost Nagel, geb. vóór 1835.
Uit dit huwelijk:
1. Rijk Nagel, tr. Nieuwer Amstel 9 nov. 1899 Dirkje van der Lee, geb. Sloten 1872.
2. Niesje Nagel, geb. 1871, tr. Nieuwer Amstel 6 mei 1897 Hendrik Roest, geb. Nieuwer Amstel 1871.
3. Neeltje Nagel, geb. 1873, † Bussum 1953, tr. Nieuwer Amstel 4 mei 1899 Nanne Klaver, geb. Opperdoes 24 juli 1866, † Bussum 1 juni 1936.
4. Joost Nagel, geb. 1876, tr. Nieuwer Amstel 3 sept. 1902 Geertje Louwen, dr. van Coenraad.

XIIi. Aaltje Bongenaar, geb. Nieuwer Amstel 29 aug. 1841, † 1921, tr. 1e Amsterdam 4 nov. 1863 Harmen Kramer, geb. Amsterdam 1836, † 25 okt. 1876; tr. 2e na 1863 Pieter van Voornveld, geb. Ouder-Amstel 28 maart 1845, † vóór 1890; tr. 3e Nieuwer Amstel 25 okt. 1876 ? Bongerd.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerritje Kramer, geb. 1865.
2. Mietje Kramer, geb. 1866.
3. Gijsberta Kramer, geb. 1868, † 1929.
4. Willem Kramer, geb. Amsterdam 1873.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jannetje van Voornveld, geb. Amsterdam 1877, † ald. 1949.
6. Gerrit van Voornveld, geb. Amsterdam 1877, † 1878.
7. Gerrit van Voornveld, geb. Amsterdam 1878, † 1961.
8. Fijtje van Voornveld, geb. Amsterdam 1880, † ald. 1967.

Xh. Adrianus Ridder, geb. Weesp 3 mei 1785, † ald. 27 nov. 1847, tr. Wijntje van Overeem, geb. 11 nov. 1792, dr. van Arie en Hendrikje Jansen van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Ridder, geb. Weesp 5 nov. 1812, † 3 juni 1813.
2. Jan, volgt XIk.
3. Arie Ridder, geb. 4 dec. 1817, † 18 dec. 1817.
4. Arie Ridder, geb. 6 febr. 1834, † 18 febr. 1834.

XIk. Jan Ridder, geb. 26 aug. 1815, † 11 nov. 1890, tr. 1e Weesp 27 april 1837 Johanna (Nijzink) Niesink, geb. Nederhorst den Berg 30 maart 1814, † Muiden 29 april 1859, dr. van Gerrit Niesink en Teuntje Timmer; tr. 2e Weesperkarspel 13 dec. 1860 Marretje Swaan, geb. 1830, † Diemen 8 sept. 1908.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wijntje Ridder, geb. Weesperkarspel 26 febr. 1838, † ald. 20 juni 1842.
2. Gerrit Ridder, geb. Weesperkarspel 27 aug. 1839, † Muiden 17 nov. 1881.
3. Adrianus Ridder, geb. Weesperkarspel 19 jan. 1841, † Weesp 27 mei 1871, tr. Ouder-Amstel 28 april 1871 Aaltje Verduin (XIi,3).
4. Teuntje Ridder, geb. Weesperkarspel 19 jan. 1841, † ald. 23 maart 1841.
5. Wijntje, volgt XIIj.
6. Teuntje Ridder, geb. Weesperkarspel 30 dec. 1843, † ald. 5 aug. 1844.
7. Teuntje Ridder, geb. Muiden 25 febr. 1845.
8. Jan, volgt XIIk.
9. Catharina Ridder, geb. Weesperkarspel 22 jan. 1849, † Naarden 2 jan. 1883.
10. Aaltje Ridder, geb. Weesperkarspel 10 jan. 1850, † ald. 11 febr. 1850.
11. Aaltje Ridder, geb. Muiden 7 maart 1851, † Weesp 20 jan. 1868.
12. Willem, volgt XII-l.
13. Dirk Ridder, geb. Muiden 15 febr. 1857, † ald. 5 aug. 1857.
Uit het tweede huwelijk:
14. Jacoba Maria, volgt XIIm.
15. Gerrit Ridder, geb. Muiden 23 febr. 1863, † ald. 19 jan. 1864.
16. Gerrit Ridder, geb. Muiden 13 dec. 1864, † ald. 13 sept. 1868.
17. Jannetje, volgt XIIn.
18. Cornelia, volgt XIIo.
19. Marretje Ridder, geb. 2 juni 1873.

XIIj. Wijntje Ridder, geb. Weesperkarspel 23 aug. 1842, † ald. 1 aug. 1889, tr. Muiden 10 juni 1864 Cornelis van Eck, geb. Weesperkarspel 2 jan. 1838, † ald. 12 juli 1909.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Maria van Eck, geb. Weesperkarspel 12 juni 1865, tr. Weesperkarspel 27 aug. 1885 Johannes van Zadelhoff, geb. Weesperkarspel 1862.
2. Johanna van Eck, geb. Weesperkarspel 6 aug. 1867, tr. Weesperkarspel 23 april 1891 Daniel Hendrik Wessel, geb. Diemen 1867.
3. Gerrit van Eck, geb. Weesperkarspel 15 juli 1870.
4. Marretje van Eck, geb. Weesperkarspel 28 okt. 1871, tr. Weesperkarspel 28 jan. 1897 Brunis Brouwer, geb. Loenen 1867, wedr. van 1e Margaretha Hoogenhoud en 2e Geertje de Nooij.
5. Wijntje van Eck, geb. Weesperkarspel 27 maart 1873, tr. Weesperkarspel 2 juni 1892 Gerrit Groenendaal, geb. Abcoude-Proostdij 1869.
6. Jan van Eck, geb. Weesperkarspel 14 jan. 1875.
7. Cornelia van Eck, geb. Weesperkarspel 22 juli 1877, tr. Weesperkarspel 6 april 1905 Hendrik van der Vaart, geb. Diemen 1874.
8. Adrianus van Eck, geb. Weesperkarspel 29 jan. 1879, tr. Metje de Wild, geb. Putten 1890.
9. Cornelis van Eck, geb. Weesperkarspel 29 jan. 1879.
10. Hendrik van Eck, geb. Weesperkarspel 5 maart 1884.

XIIk. Jan Ridder, geb. Weesperkarspel 14 aug. 1847, † Amsterdam 14 juli 1925, tr. Weesperkarspel 29 april 1875 Grietje Staal, geb. Abcoude-Baambrugge 5 maart 1853, † Amsterdam 6 febr. 1924.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XIIIg.
2. Johanna Ridder, geb. Weesp 10 febr. 1879, † Huizen NH 18 dec. 1975, tr. 30 april 1903 Gerrit Stern, geb. 1879, † 27 sept. 1971.
3. Marretje, volgt XIIIh.
4. Adrianus, volgt XIIIi.
5. Jacobus Ridder, geb. Amsterdam 12 maart 1884, † ald. 12 maart 1884.
6. Maria Ridder, geb. Amsterdam 10 mei 1886, † 1904.
7. Wijntje, volgt XIIIj.
8. Pieter Ridder, geb. Amsterdam 13 sept. 1892, † Groenlo 1 jan. 1975, tr. Amsterdam 24 april 1919 Gerharda Margrietha Thedinga, geb. Bellingwolde 17 maart 1883, † Groenlo 1 febr. 1973.
9. Grietje Ridder, geb. Watergraafsmeer 3 juni 1894, † vóór 1895.
10. Grietje Ridder, geb. Watergraafsmeer 3 juli 1895, † 10 mei 1944.

XIIIg. Jan Ridder, geb. Weesp 16 juni 1876, † 24 maart 1945.
Zijn kinderen:
1. Jan Ridder, geb. 31 dec. 1903, † 8 mei 1988.
2. Annie Ridder, geb. 3 mei 1906.
3. Greet Ridder, geb. 16 juni 1908, † 29 mei 1980.
4. Gerard Ridder, geb. 10 dec. 1910.
5. Han Ridder, geb. 16 aug. 1912.

XIIIh. Marretje Ridder, geb. Weesp 22 maart 1881, † Amsterdam 10 sept. 1956, tr. Watergraafsmeer 17 sept. 1903 Arie Nagel (XIIIc).

XIIIi. Adrianus Ridder, geb. Amsterdam 12 maart 1884, † ald. 5 juli 1963, tr. Amsterdam 12 jan. 1911 Gerritje Cornelia Hendrika van der Wal, geb. 13 nov. 1885, † 2 mei 1972, dr. van Maarten en Marretje Hoogland.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Ridder, geb. 9 dec. 1911.
2. Adriana Gerritje Ridder, geb. 1 jan. 1917, tr. 23 febr. 1939 Piet Schaap, geb. 19 maart 1912.

XIIIj. Wijntje Ridder, geb. Amsterdam 1 juli 1889, † Ouder-Amstel 4 nov. 1926, tr. Ouder-Amstel 29 april 1920 Teunis Verkaaik, geb. Ouder-Amstel 1894.
Haar dochter:
Fijtje Hennipman, geb. 17 dec. 1913, † Amstelveen 31 jan. 1984, tr. Jan Albert de Boer, geb. 28 sept. 1910.

XII-l. Willem Ridder, geb. Muiden 1 juli 1854, † 1926, tr. Muiden 7 juli 1876 Neeltje Nagel, † 1936, dr. van Ruth en Aaltje Hoefman.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Ridder, geb. Muiden 28 aug. 1876, † ald. 14 okt. 1876.
2. Jan Ridder, geb. Muiden 7 aug. 1877, † ald. 11 juli 1878.
3. Aaltje, volgt XIIIk.
4. Johanna, volgt XIII-l.
5. Jan, volgt XIIIm.
6. Adrianus Ridder, geb. Muiderberg 22 mei 1881, † Amsterdam 25 jan. 1910.
7. Marritje Ridder, geb. Muiderberg 18 nov. 1882, † Haarlem 8 juni 1917, tr. Willem Frederik Meng, geb. Rotterdam 22 aug. 1880, † Amsterdam 8 nov. 1950.
8. Jacob Ridder, geb. Muiderberg 13 jan. 1885, † Amsterdam 6 mei 1942, tr. Amsterdam 11 maart 1908 (echtsch. ingeschr. ald. 11 nov. 1939) Lubbertje Versteeg, geb. Amsterdam 12 juli 1887.
9. Hendrik Jan Ridder, geb. Muiderberg 14 nov. 1886.
10. Hendrik Jan Ridder, geb. Amsterdam 1 jan. 1889, † ald. 18 aug. 1910.
11. Willem Ridder, geb. Amsterdam 5 mei 1892, † ald. 17 sept. 1916, tr. Amsterdam 10 juni 1915 Catharina Maria van der Horst, geb. Den Helder 11 maart 1888, † Amsterdam 24 dec. 1916.
12. Neeltje Ridder, geb. Amsterdam 2 jan. 1895, † ald. 14 febr. 1895.

XIIIk. Aaltje Ridder, geb. Muiderberg 11 dec. 1878, tr. Amsterdam 5 dec. 1901 Gijsbertus van der Woerdt, geb. Abcoude-Baambrugge 6 okt. 1871.
Uit dit huwelijk:
1. Bart van der Woerdt, geb. Amsterdam 10 nov. 1902, † vóór 1907.
2. Neeltje van der Woerdt, geb. Amsterdam 14 mei 1904.
3. Willem van der Woerdt, geb. Amsterdam 23 febr. 1906.
4. Bart van der Woerdt, geb. Amsterdam 2 okt. 1907.
5. Aartje van der Woerdt, geb. Amsterdam 27 sept. 1909.
6. Johanna Adriana Hendrika van der Woerdt, geb. 20 mei 1911.

XIII-l. Johanna Ridder, geb. Muiderberg 11 dec. 1878, † Amsterdam 11 nov. 1968, tr. Amsterdam 11 juli 1901 Jacobus Roos, geb. Nieuwer Amstel 31 dec. 1876, † Amsterdam 26 april 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Roos, geb. Amsterdam 9 sept. 1901.
2. Wilhelmina Roos, geb. Amsterdam 8 mei 1905.

XIIIm. Jan Ridder, geb. Muiderberg 19 febr. 1880, † Purmerend 21 dec. 1942, tr. Ouder-Amstel 2 dec. 1903 Cornelia Johanna Matthea Schreuder, geb. Amsterdam 9 okt. 1876, dr. van Jan en Hendrica van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Ridder, geb. Nieuwer Amstel 12 dec. 1905, † Purmerend 7 maart 1956.
2. Jan Ridder, geb. Nieuwer Amstel 4 febr. 1907, † Ilpendam 17 jan. 1987, tr. Hoofddorp 15 juli 1931 Lena Windig, geb. Amsterdam 29 okt. 1906.
3. Willem, volgt XIVa.
4. Willem Ridder, levenloze zoon, geb. vóór 1913.
5. Henderika Ridder, levenloze dochter, geb. vóór 1913.
6. Hendrika Ridder, geb. Apeldoorn 9 juni 1913, † Amsterdam 6 febr. 1986, tr. Ilpendam 3 mei 1934 Jan Lof, geb. Broek in Waterland 24 juni 1911.
7. Aaltje Ridder, geb. Apeldoorn 10 okt. 1914, tr. Ilpendam 20 april 1943 Pieter Tump, geb. Landsmeer 24 juni 1913, † 29 juli 1992.
8. Cornelia Johanna Matthea Ridder, geb. Apeldoorn 11 maart 1917.

XIVa. Willem Ridder, geb. Nieuwer Amstel 26 nov. 1909, tr. Ilpendam 21 dec. 1939 Geertje Bakker, geb. Warder 27 jan. 1917.
Uit dit huwelijk:
Maartje Cornelia Johanna Matthea Ridder, geb. Ilpendam 31 aug. 1944, † 27 juni 2007.

XIIm. Jacoba Maria Ridder, geb. Muiden 20 nov. 1861, † Amsterdam 12 jan. 1950, tr. Weesperkarspel 23 april 1886 Cornelis Hennipman, geb. Diemen 2 juni 1856, † Amsterdam 19 juni 1920.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Hennipman, geb. Weesperkarspel 28 juli 1886.
2. Marretje Hennipman, geb. Weesperkarspel 26 juli 1888.
3. Jacob Hennipman, geb. Weesperkarspel 1 dec. 1889.
4. Aaltje Hennipman, geb. Weesperkarspel 7 mei 1891.
5. Jannetje Jacoba Hennipman, geb. Weesperkarspel 30 okt. 1892.
6. Jacob Hennipman, geb. Weesperkarspel 5 maart 1894.
7. Jacoba Maria Hennipman, geb. Amsterdam 8 mei 1896.
8. Neeltje Cornelia Hennipman, geb. Amsterdam 20 nov. 1900.
9. Cornelia Neeltje Hennipman, geb. Amsterdam 12 nov. 1903.

XIIn. Jannetje Ridder, geb. Muiden 29 juli 1868, † Amsterdam 17 sept. 1933, tr. Muiden 5 juli 1888 Hermanus de Wildt, geb. Weesperkarspel 1866.
Uit dit huwelijk:
1. Marretje de Wildt, geb. Amsterdam 1890, tr. Nigtevecht 7 nov. 1918 Reijer Dros, geb. 1878.
2. Jacoba Maria de Wildt, geb. Diemen 1893, tr. Nigtevecht 26 aug. 1920 Joost van Doorn, geb. Nigtevecht 1878.
3. Jan de Wildt, geb. Nieuwer Amstel 1896, tr. 12 mei 1921 Jannetje Hulsman, geb. Snelrewaard 1896.
4. Hermanus de Wildt, geb. Abcoude-Baambrugge 6 maart 1900.
5. Jacob de Wildt, geb. 1910, † Nigtevecht 27 nov. 1918.

XIIo. Cornelia Ridder, geb. Muiden 21 maart 1870, † Weesperkarspel 13 okt. 1908, tr. Muiden 10 april 1890 Cornelis Hendrik van der Woerdt, geb. Weesperkarspel 1869, zn. van Dirk en Hendrikje Hoogenhout.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, volgt XIIIn.
2. Marretje van der Woerdt, geb. Weesp 1892, tr. Weesperkarspel 21 maart 1912 Gerrit Schoonhoven, geb. Weesp 1887, zn. van Willem en Trijntje Portengen.
3. Hendrika, volgt XIIIo.

XIIIn. Antje van der Woerdt, tr. Weesp 19 april 1923 Pieter Ridder (XIIIs).
Uit dit huwelijk:
? Ridder, levenloze zoon, geb. 19 sept. 1924.

XIIIo. Hendrika van der Woerdt, geb. 16 okt. 1893, tr. Weesp 25 april 1918 Hendrik Bruijne (XIIIx).
Uit dit huwelijk:
1. Bertha Bruijne, tr. Aart van Ommeren.
2. Jaantje, volgt XIVb.
3. Cornelia Bruijne, geb. 13 juni 1921, † 1 okt. 2002.
4. Cornelis Bruijne, geb. 2 aug. 1930, † 1 juli 1999.

XIVb. Jaantje Bruijne, geb. 18 febr. 1919, † 2011.
Uit haar relatie met Theodorus Visser, geb. 27 juni 1923, † 8 juni 1983:
Hendrika Visser.

Xi. Jannetje Ridder, geb. Ankeveen, ged. Weesp 1 juli 1787, † ’s Graveland 7 jan. 1819, tr. Willem Kruiswijk, geb. vóór 1810.
Uit dit huwelijk:
1. Willemijntje Kruiswijk, tr. Naarden 17 juni 1846 Pieter van Dijk.
2. Antje Kruiswijk, geb. Diemen 1810, tr. Weesperkarspel 18 april 1840 Hendrik de Gooijer, geb. Naarden 1817.
3. Albert Kruiswijk, geb. Weesp 16 febr. 1812, tr. Hilversum 15 juli 1843 Neeltje Veenman (Xj,2).
4. Neeltje Kruiswijk, geb. 1813, tr. Nederhorst den Berg 11 dec. 1842 Jacobus Kuijl.

Xj. Maria Geertruy Ridder, geb. Ankeveen of Weesperkarspel 16 maart 1789, ged. Weesp 26 maart 1789, † Ankeveen 21 juli 1857, tr. 1e Ankeveen 24 april 1819 Jan Veenman, geb. Ankeveen 14 jan. 1792, † ald. 24 jan. 1861; tr. 2e vóór 1823 Petrus Franciskus Oor, geb. Delftshaven 1791, zn. van Pieter Oer en Anna Maria Scholten.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klaas Veenman, tr. 1e 9 okt. 1840 Gerarda de Jong, † vóór 1877; tr. 2e 4 aug. 1877 Dirkje Kool.
2. Neeltje Veenman, geb. Ankeveen 1823, tr. Hilversum 15 juli 1843 Albert Kruiswijk (Xi,3).
3. Gerritje, volgt XI-l.
Uit het tweede huwelijk:
4. Anna Maria Oor, geb. 1818.
5. Everardus Oor, geb. 1820, † 1840.
6. Petronella Juliana Oor, geb. 1822.
7. Alida Oor, geb. 1823.
8. Bruno Petrus Franciscus Oor, geb. 1827, † 1870.

XI-l. Gerritje Veenman, geb. Ankeveen 10 mei 1828, † ald. 21 juni 1896, tr. Ankeveen 27 dec. 1856 Jan van Rijn, geb. Ankeveen 25 febr. 1827, † ald. 14 mei 1900, zn. van Jan en Marretje Hoetmer.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XIIp.
2. Joseph, volgt XIIq.
3. Geertrui van Rijn, geb. Ankeveen 17 juli 1865.

XIIp. Jan van Rijn, geb. Ankeveen 1862, † ’s Graveland 21 okt. 1914, tr. Margaretha Roosendaal, geb. Ankeveen 2 juni 1864, dr. van Hermanus en Jannetje van de Velden.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Rijn, geb. Ankeveen 2 jan. 1888.
2. Jansje van Rijn, geb. Ankeveen 2 juni 1892.
3. Joseph van Rijn, geb. Ankeveen 1 aug. 1893.
4. Marretje van Rijn, geb. Ankeveen 3 maart 1896.
5. Johanna Cornelia van Rijn, geb. Kortenhoef 7 juni 1897.
6. Hermanus, volgt XIIIp.
7. Geertruida van Rijn, geb. ’s Graveland 31 maart 1902.
8. Cornelia Johanna van Rijn, geb. ’s Graveland 30 juni 1903.
9. Johannes van Rijn, geb. ’s Graveland 18 okt. 1906, tr. Anna van Voorst, geb. 15 juli 1910.

XIIIp. Hermanus van Rijn, geb. Ankeveen 31 aug. 1899, † ald. 2 dec. 1950, tr. Ankeveen 10 dec. 1913 Mathilda Lamme, geb. ’s Graveland 3 maart 1885, † 16 sept. 1975.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha van Rijn, geb. Ankeveen 12 febr. 1915.
2. Willem van Rijn, geb. Ankeveen 24 aug. 1916, † ’s Graveland 23 april 1966, tr. ’s Graveland 10 dec. 1942 Maria van Rijn (XIIIq,2).

XIIq. Joseph van Rijn, geb. Ankeveen 17 juli 1865, † 2 mei 1921.
Uit zijn relatie met Cornelia Roosendaal, geb. Ankeveen 31 maart 1866, † ’s Graveland 31 maart 1937, dr. van Hermanus en Jannetje van de Velden:
1. Jannetje van Rijn, geb. Kortenhoef 2 aug. 1891.
2. Jan, volgt XIIIq.
3. Hermanus, volgt XIIIr.
4. Johannes van Rijn, geb. Ankeveen 23 nov. 1898, † 4 okt. 1958, tr. Renetta Knecht, geb. 30 mei 1900, † 7 aug. 1983.
5. Grietje van Rijn, geb. Ankeveen 5 mei 1900, † 8 aug. 1900.
6. Grietje van Rijn, geb. Ankeveen 7 juni 1901, † 29 aug. 1946.
7. Teuntje van Rijn, geb. Ankeveen 27 maart 1904, † Kortenhoef 27 maart 1991, tr. ’s Graveland 30 juli 1931 Barend Fortuin, geb. 26 maart 1907, † ’s Graveland 11 mei 1983.
8. Geertrui van Rijn, geb. Ankeveen 25 mei 1905, † 25 mei 1905.
9. Joseph van Rijn, geb. Ankeveen 25 juni 1905, † 14 aug. 1906.
10. Splinter van Rijn, geb. 29 april 1908, † 10 aug. 1988.

XIIIq. Jan van Rijn, geb. Kortenhoef 30 april 1893, † ald. 19 maart 1977, tr. Kortenhoef 24 aug. 1917 Gerritje Hovius, geb. Hilversum 17 febr. 1897, † ’s Graveland 13 mei 1968.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van Rijn, geb. Kortenhoef 9 maart 1918, † Huizen NH 26 jan. 1987, tr. ’s Graveland 22 jan. 1944 Nicolaas Ockhuijsen, geb. 19 maart 1914, † 2 jan. 1983.
2. Maria van Rijn, geb. Kortenhoef 3 febr. 1920, tr. ’s Graveland 10 dec. 1942 Willem van Rijn (XIIIp,2).
3. Jan van Rijn, geb. Amsterdam 29 febr. 1924, † ’s Graveland 10 april 1994.
4. Joseph van Rijn, geb. Amsterdam 16 nov. 1925, ged. ’s Graveland 7 maart 1926, † Hilversum 5 aug. 1975.

XIIIr. Hermanus van Rijn, geb. Kortenhoef 13 febr. 1897, † ald. 17 febr. 1985.
Zijn zoon:
Gijsbert van Rijn, geb. 12 dec. 1925, † 12 okt. 1993, tr. Rie Hagen, geb. 26 juni 1932, † 10 febr. 2001.

Xk. Pieter Ridder, geb. Ankeveen 1791, ged. Weesperkarspel 9 jan. 1791, † ald. 13 jan. 1847, tr. Weesp 5 juni 1814 Egbertha Brunt, geb. Weesp 1794, † Weesperkarspel 13 jan. 1850, dr. van Hendrik en Annetje Boudewijnsdochter de Leeuw.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Ridder, geb. Weesperkarspel 1 aug. 1814.
2. Jan Pieterzoon, volgt XIm.
3. Annetje, volgt XIn.
4. Hendrik, volgt XIo.
5. Pieter, volgt XIp.
6. Neeltje, volgt XIq.
7. Egbert Ridder, geb. Weesperkarspel 29 aug. 1830, † ald. 14 juni 1832.
8. Boudewijn, volgt XIr.

XIm. Jan Pieterzoon Ridder, geb. Weesperkarspel 26 nov. 1816, † Weesp 14 maart 1912, tr. Weesperkarspel 27 april 1844 Metje de Bree, geb. Loosdrecht 19 dec. 1821, † Weesp 26 maart 1871, dr. van Klaas willemszoon en Maria Jacobsdochter Sijpestein.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Ridder, geb. Weesperkarspel 8 april 1845, † Weesp 27 april 1850.
2. Elbert Ridder, geb. Weesp 18 okt. 1847.
3. Egbertje Ridder, geb. Weesp 19 dec. 1848, † ald. 1 nov. 1849.
4. Elbert, volgt XIIr.
5. Egbertje, volgt XIIs.
6. Maria Ridder, geb. Weesp 4 aug. 1855, † ald. 27 aug. 1855.
7. Annetje, volgt XIIt.
8. Pieter Ridder, geb. Weesp 16 nov. 1860, † ald. 1861.
9. Pieter, volgt XIIu.
10. Maria Ridder, geb. Weesp 9 nov. 1865, † 29 nov. 1953, tr. Weesp 3 mei 1888 Pieter Bruijne (XIq,5).

XIIr. Elbert Ridder, geb. Weesp 17 jan. 1850, † ald. 7 april 1940, tr. 1e Weesp 27 april 1882 Willemijntje van Sijpveld, geb. Weesp 27 maart 1858, † ald. 1885, dr. van Arie en Willemijntje Regtuit Regtuijt; tr. 2e Weesp 23 mei 1889 Apollonia Elisabeth van Leeuwen, geb. Amsterdam 1857, dr. van Cornelis en Aaltje Regtuijt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Ridder, geb. Weesp 16 febr. 1883, † ald. 29 maart 1966, tr. Weesp 9 juni 1927 Gerritje Dekker, geb. Weesp 14 okt. 1899, † ald. 11 mei 1973, dr. van Gerbrand en Jeanette van de Bosch.
Uit het tweede huwelijk:
2. Arie Cornelis Ridder, geb. Weesp 3 dec. 1889, † ald. 11 okt. 1975, tr. Weesp 13 juli 1922 Tijmetje ter Beek, geb. Muiden 1894, wed. van Johan Christiaan Roelvink.
3. Pieter, volgt XIIIs.
4. Elbert Ridder, geb. Weesp 28 juli 1893, † ald. 1 dec. 1898.
5. Metje Alida Ridder, geb. Weesp 20 mei 1896, † ald. 11 juni 1896.

XIIIs. Pieter Ridder, geb. Weesp 28 juli 1893, tr. Weesp 19 april 1923 Antje van der Woerdt (XIIIn).

XIIs. Egbertje Ridder, geb. Weesp 2 mei 1853, tr. Barend Evers.
Uit dit huwelijk:
1. Metje, volgt XIIIt.
2. Maria Evers, geb. Weesperkarspel 1886, tr. Weesperkarspel 27 april 1911 Gerrit Corneliszoon Schoonhoven, geb. Weesperkarspel 1886.

XIIIt. Metje Evers, geb. Over Amstel 21 febr. 1878, † Weesp 1 febr. 1960, tr. Willem Nagel (XIIIb).

XIIt. Annetje Ridder, geb. Weesp 24 jan. 1859, † ald. 4 april 1915, tr. Jan van Amelrooij, geb. Muiden 19 juni 1857, † ald..
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Amelrooij, tr. Muiden 3 dec. 1909 Gijsje Bertha Jaarsveld.
2. Pieter van Amelrooij, tr. Muiden 30 april 1914 Margaretha Maria Verbree.
3. Elisabeth van Amelrooij, tr. Muiden 22 april 1904 Willem Niesing (XIIaa,1).
4. Metje, volgt XIIIu.

XIIIu. Metje van Amelrooij, geb. Muiden 7 aug. 1891, † Weesp 1 mei 1977, tr. Muiden 9 april 1914 Arie van Nigtevegt, geb. Diemen 4 nov. 1884, † Amsterdam 26 dec. 1968, zn. van Willem en Antje van Ham.
Uit dit huwelijk:
Annetje van Nigtevegt, geb. 15 mei 1916, † Weesp 7 nov. 2002, tr. Barend Nagel (XIIIb,1).

XIIu. Pieter Ridder, geb. Weesp 1861, † ald. 25 sept. 1935, tr. Weesp 3 mei 1888 Femmetje Hoedemaker, geb. Weesp 1867.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Ridder, geb. Weesp 5 april 1889.
2. Margaretha Maria Ridder, geb. Weesp 21 aug. 1891.
3. Metje Ridder, geb. Weesp 24 aug. 1895.
4. Margaretha Maria Ridder, geb. Weesp 1 juli 1897.
5. Tobias Ridder, geb. 8 aug. 1900.

XIn. Annetje Ridder, geb. Weesperkarspel 18 maart 1819, † ald. 1858, tr. Willem Niesink, geb. Nederhorst den Berg 1810, zn. van Gerrit en Teuntje Timmer.
Uit dit huwelijk:
Egbertje Niesink, geb. Weesperkarspel 1843, tr. Weesperkarspel 11 april 1867 Cornelis Timmer, geb. Maarseveen 1836.

XIo. Hendrik Ridder, geb. Weesperkarspel 10 jan. 1822, † ald. 21 juli 1883, tr. Breukelen 22 april 1843 Dirkje van der Wild, geb. Kamerik 1821, † 5 febr. 1889.
Uit dit huwelijk:
1. Egbertje Ridder, geb. Weesperkarspel 12 nov. 1843, tr. Jacobus Johannes Baes, geb. Amsterdam 1840.
2. Cornelia Ridder, geb. Weesperkarspel 25 mei 1845, tr. 8 nov. 1866 Jan Brinkers, geb. Nederhorst den Berg 1833, † Utrecht 25 aug. 1908.
3. Pieter Ridder, geb. Weesperkarspel 12 dec. 1846, tr. Nederhorst den Berg 1 juni 1876 Susanna de Vos, geb. Amsterdam 1859.
4. Hendrik Ridder, geb. Weesperkarspel 5 jan. 1849, tr. Weesperkarspel 12 sept. 1872 (echtsch. ingeschr. 12 april 1887) Martha Anna Brouwer, geb. Muiden 1856.
5. Jan, volgt XIIv.
6. Gijsbertus Antonius Ridder, geb. Weesperkarspel 1 maart 1854, † 17 nov. 1859.
7. Dirk Ridder, geb. Weesperkarspel 25 sept. 1855, tr. 3 maart 1887 Maartje de Kloet, geb. 1862.
8. Willem Ridder, geb. Weesperkarspel 19 april 1857, † ald. 8 dec. 1858.
9. Boudewijn Ridder, geb. Weesperkarspel 22 jan. 1860, † ald. 13 mei 1870.
10. Cornelis, volgt XIIw.
11. Hendrik Ridder, geb. 25 mei 1864.

XIIv. Jan Ridder, geb. Weesperkarspel 25 sept. 1852, † 22 jan. 1900, tr. Weesperkarspel 1 juni 1876 Anthonia van Dam, geb. Abcoude-Proostdij 16 april 1851, dr. van Jan en Gerritje Gerbregje de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje Ridder, geb. Weesperkarspel 10 febr. 1877.
2. Gerritje Gerbregje Ridder, geb. Weesperkarspel 14 nov. 1878.
3. Egbertje Ridder, geb. Weesperkarspel 21 maart 1880, † ald. 13 mei 1880.
4. Elisabeth Ridder, geb. Weesperkarspel 21 maart 1880, † ald. 13 mei 1880.
5. Jannetje Ridder, geb. Weesperkarspel 11 juli 1881, tr. 2 maart 1905 Pieter Borst, geb. Schagen 1880.
6. Egbertje Ridder, geb. Weesperkarspel 10 mei 1883, tr. Weesp 15 juli 1903 Jan Flierman, geb. Hardenberg 1879.
7. Hendrik Ridder, geb. Weesperkarspel 5 april 1885.
8. Jan Ridder, geb. Weesperkarspel 10 febr. 1887, † ald. 18 dec. 1894.
9. Pieter Ridder, geb. Weesperkarspel 1 mei 1890, tr. Weesperkarspel 23 april 1925 Jannetje Portengen, geb. Weesp 9 maart 1892, dr. van Johannes en Poulina van Dijk.

XIIw. Cornelis Ridder, geb. Weesperkarspel 24 mei 1864, tr. 20 febr. 1884 ? van Rumpt, geb. Weesp 1864.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Berendina Ridder, geb. 1882, tr. Weesp 29 maart 1906 Hermanus Abcouwer, geb. 1884.
2. Hendrik Ridder, geb. Weesperkarspel 30 aug. 1884.
3. Dirkje Ridder, geb. Weesperkarspel 2 okt. 1885.
4. Jacoba Anna Geertruy Ridder, geb. Weesperkarspel 5 aug. 1887.
5. Egbertje Ridder, geb. Weesperkarspel 8 juni 1889.
6. Jacob Ridder, geb. Weesperkarspel 29 sept. 1891, tr. Hoogeveen 27 maart 1915 Hilligje van der Hulst, geb. Hoogeveen 9 aug. 1886.
7. Cornelis Ridder, geb. Weesperkarspel 30 mei 1895.
8. Marijtje Ridder, geb. Weesperkarspel 30 mei 1895.
9. Jan Ridder, geb. Weesperkarspel 29 mei 1900, † Woerden 1 jan. 1965, tr. Amsterdam 1 april 1926 Anna Maria de Jager, geb. Amstelveen 14 maart 1905, † Zwolle 22 sept. 1933.
10. Anthonia Ridder, geb. Weesperkarspel 4 juli 1902.

XIp. Pieter Ridder, geb. Weesperkarspel 13 nov. 1824, † 14 aug. 1897, tr. Bunschoten 22 april 1869 Maria Poort (XIIag).
Uit dit huwelijk:
1. Wouterus Ridder, geb. 19 maart 1872.
2. Egbertje, volgt XIIx.
3. Pieter, volgt XIIy.
4. Wouterus Ridder, geb. Weesp 3 juni 1876.
5. Jan Ridder, geb. Weesp 25 jan. 1879, † ald. 1889.
6. Mengstje Ridder, geb. Weesp 25 aug. 1881, tr. Reier Pfeiffer, geb. Nederhorst den Berg omstr. 1879, zn. van Steintje van de Beek.
7. Frank Ridder, geb. 16 mei 1884, † 1 mei 1962.

XIIx. Egbertje Ridder, geb. 10 juni 1874, † 22 juni 1931, tr. Frederik Crull, geb. 17 febr. 1873, † 6 mei (jaar onb.) .
Uit dit huwelijk:
1. Maria Crull, geb. 3 jan. 1899, † 7 okt. 1919.
2. Giertje Gijsbertha Crull, geb. 10 juni 1901.
3. Jan Crull, geb. 24 mei 1904, † 11 mei 1973.
4. Fredrik Crull, geb. 23 okt. 1906, † 11 dec. 1979.
5. Egbertje Crull, geb. 29 okt. 1909.
6. Hendrika Crull, geb. 25 maart 1912.

XIIy. Pieter Ridder, geb. 9 maart 1876, tr. 19 mei 1904 Marrigje den Hartog, geb. Diemen 7 april 1879, † Abcoude 21 aug. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Ridder, geb. 18 maart 1905, † 11 mei 1986, tr. 1e Frank van Schaik, geb. 28 sept. 1904; tr. 2e 1933 Dirk Nagel, geb. 31 mei 1900, † 7 dec. 1936.
2. Jacobus, volgt XIIIv.
3. Wijntje, volgt XIIIw.
4. Egbertje Ridder, geb. Weesp 2 mei 1909, tr. 26 sept. 1945 Hendrik Post, geb. 30 juli 1901, † 23 april 1976.
5. Elisabeth Ridder, geb. 14 nov. 1910.
6. Mengstje Ridder, geb. 15 febr. 1912, † 2 mei 1912.
7. Mengstje Ridder, geb. 14 febr. 1913, † 19 febr. 1940.
8. Cornelia Ridder, geb. 19 juni 1915, tr. 30 okt. 1940 Jan van der Lee, geb. 14 juli 1905, † Maarssen.

XIIIv. Jacobus Ridder, geb. 31 okt. 1906, † 8 juli 1976, tr. 15 mei 1933 Jannetje Pronk, geb. 12 nov. 1908.
Uit dit huwelijk:
Dirk Ridder, geb. 4 jan. 1942, † 18 jan. 1942.

XIIIw. Wijntje Ridder, geb. 13 jan. 1908, tr. 12 juni 1930 Jacobus Griffioen, geb. Baambrugge 7 jan. 1903, † ald., begr. Baambrugge 10 april 2000.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Griffioen, geb. Baambrugge 21 maart 1931, † Loenen a/d Vecht 1 maart 1996.
2. Egbert Griffioen, geb. Baambrugge 12 okt. 1943, † Dronten 8 nov. 1986.
3. Cornelis Griffioen, geb. Baambrugge 23 sept. 1951, † ald. 30 maart 1953.

XIq. Neeltje Ridder, geb. Weesperkarspel 13 okt. 1827, † ald. 12 maart 1892, tr. Weesperkarspel 19 april 1849 Hendrik Bruijne, geb. Weesp 12 nov. 1825, zn. van Hendrik en Katharina van Maanen.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Bruijne, tr. Weesperkarspel 29 aug. 1889 Jan Overeem, geb. Weesperkarspel 1863.
2. Catharina, volgt XIIz.
3. Egbertje, volgt XIIaa.
4. Annetje Bruijne, geb. Weesp 1856, tr. Weesp 26 juli 1877 Pieter Grootendorst, geb. Weesp 1853.
5. Pieter Bruijne, geb. 1859, tr. Weesp 3 mei 1888 Maria Ridder (XIm,10).
6. Alida Bruijne, geb. Weesp 1862, tr. 6 maart 1884 Martinus den Hartog, geb. Ouder-Amstel 1856.
7. Hendrik, volgt XIIab.

XIIz. Catharina Bruijne, geb. Weesp 1852, tr. Weesp 10 sept. 1874 Nicolaas van Maanen.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina van Maanen, geb. Amsterdam 1875, † Buiksloot 20 okt. 1905, tr. Dirk Timmer, geb. Maarsseveen 26 april 1900.
2. Neeltje van Maanen, geb. Nieuwer Amstel 1882, tr. Amsterdam 12 juni 1902 Willem Hop.
3. Wilhelmina van Maanen, geb. Nieuwer Amstel 1885, tr. Amsterdam 18 aug. 1910 Josephus Johannes Scholze.

XIIaa. Egbertje Bruijne, geb. Weesp 1854, tr. Weesp 15 maart 1877 Willem Niesing, geb. Weesp 1852.
Uit dit huwelijk:
Willem Niesing, geb. Weesp na 1877, tr. Muiden 22 april 1904 Elisabeth van Amelrooij (XIIt,3).

XIIab. Hendrik Bruijne, geb. 23 juli 1862, tr. Weesperkarspel 21 aug. 1890 Jaantje Lam, geb. 15 juni 1866, dr. van Jacob en Beatris van Zijtveld.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt XIIIx.
2. Bertha Bruijne, geb. Weesperkarspel 5 maart 1895, † Weesp 4 dec. 1982, tr. Weesperkarspel 26 april 1917 Cornelis Oostenrijk, geb. Diemen 1892.
3. Jacob Bruijne, geb. 12 okt. 1897.
4. Jacob, volgt XIIIy.
5. Neeltje Bruijne, geb. 15 april 1903, † Nigtevecht 14 okt. 1989, tr. Gijs van Schaik.
6. Gijsbertus Bruijne, geb. 1906, † Utrecht 26 sept. 1932.
7. Jaantje Bruijne, geb. 21 febr. 1910, † Weesp 12 maart 2003.

XIIIx. Hendrik Bruijne, geb. Weesperkarspel 10 jan. 1891, † 21 febr. 1978, tr. Weesp 25 april 1918 Hendrika van der Woerdt (XIIIo).

XIIIy. Jacob Bruijne, geb. 16 april 1900, † 1 sept. 1983, tr. Adriana van der Veer.
Uit dit huwelijk:
Jaap Bruijne.

XIr. Boudewijn Ridder, geb. Weesperkarspel 20 dec. 1834, † Weesp 5 aug. 1923, tr. 1e Weesp 12 april 1855 Johanna Schrijver, geb. 1832, † Weesperkarspel 17 okt. 1857; tr. 2e 1858 Teuntje Niesing, geb. 1835, † Weesperkarspel 26 dec. 1858; tr. 3e Breukelen 18 febr. 1861 (kerkelijk St.Pieters ) Gerritje Klein, geb. Breukelen 1838, † Weesp 1920, dr. van Klaas Klijn en Grietje Outhof.
Uit het derde huwelijk:
1. Egbertje Ridder, geb. Weesperkarspel 26 aug. 1857, † ald. 11 nov. 1857.
2. Pieter, volgt XIIac.
3. Grietje, volgt XIIad.
4. Klaas, volgt XIIae.
5. Annetje Ridder, geb. Weesp 6 juli 1868, † 13 nov. 1871.
6. Annetje, volgt XIIaf.
7. Fijtje Ridder, geb. Weesp 24 maart 1878, tr. Weesp 6 aug. 1903 Jan Heineman.

XIIac. Pieter Ridder, geb. Weesperkarspel 18 jan. 1862, † De Lier 2 nov. 1938, tr. 1e De Lier 15 (kerkelijk 19) juli 1888 Marrigje Muiswinkel, geb. Aarlanderveen 19 okt. 1862, † De Lier 28 dec. 1940, dr. van Michiel en Pietje Boer; tr. 2e Utrecht 16 mei 1935 Albertina Willemina van Toorenbergen, geb. Woudrichem, † 26 juni 1983.
Uit het eerste huwelijk:
1. Boudewijn Ridder, geb. 5 juni 1889, † Naaldwijk, tr. 1e Willemijntje van der Vlist, geb. Lange Ruiige Weide 7 mei 1894, † Naaldwijk 10 juni 1933; tr. 2e Naaldwijk 27 okt. 1920 Johanna Jacoba Kuyvenhoven, geb. Naaldwijk 27 juli 1897, † ald..
Uit het tweede huwelijk:
2. Michiel, volgt XIIIz.
3. Gerritje, volgt XIIIaa.
4. Pietje, volgt XIIIab.
5. Grietje Ridder, geb. De Lier 16 dec. 1899, † Naaldwijk 30 dec. 1983.
6. Cornelis Ridder, geb. De Lier 25 jan. 1902, † ald. 19 april 1902.
7. Klaas, volgt XIIIac.

XIIIz. Michiel Ridder, geb. De Lier 23 mei 1891, † ald. 1 maart 1959, tr. Naaldwijk 20 juli 1927 Cornelia Catharina van Geest, geb. 18 okt. 1901, † 1 mei 1986.
Uit dit huwelijk:
1. Margje Ridder, geb. De Lier 8 april 1932, † ald. 19 sept. 1941.
2. Klaas Ridder, geb. 23 dec. 1944, † 19 febr. 1945.

XIIIaa. Gerritje Ridder, geb. De Lier 20 juni 1893, † Delft 16 april 1974, begr. De Lier 20 april 1974, tr. De Lier 31 aug. 1916 Marinus Vermeer, geb. De Lier 10 mei 1890, † ald. 17 sept. 1971.
Uit dit huwelijk:
1. Susanna Vermeer, geb. De Lier 6 juli 1917, † ald. 6 aug. 2002, tr. De Lier 15 aug. 1940 Hendrik Bax, geb. Kampen 21 febr. 1916, † De Lier 14 nov. 1993.
2. Margje Vermeer, geb. De Lier 23 maart 1920, † Berkel en Rodenrijs 27 sept. 2000, tr. De Lier 27 april 1944 Gerrit van Tilburg, geb. Berkel en Rodenrijs 5 aug. 1916, † ald. 6 febr. 1981.
3. Pietje Vermeer, geb. De Lier 9 nov. 1924, † ald. 19 april 1999.
4. Huibrecht Vermeer, geb. De Lier 30 mei 1930, † ald. 9 juli 1997.

XIIIab. Pietje Ridder, geb. De Lier 21 juni 1896, † ald. 22 juni 1975, tr. De Lier 10 juni 1920 Gerrit van der Lugt, geb. 23 okt. 1894, † 15 nov. 1967.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van der Lugt, geb. De Lier 7 maart 1922, †? in Canada 10 nov. 1957.
2. Michiel van der Lugt, geb. De Lier 25 okt. 1930, † ald. 17 sept. 1931.

XIIIac. Klaas Ridder, geb. De Lier 19 aug. 1905, † ald. 18 mei 1975, tr. Naaldwijk 9 okt. 1930 Jannetje Valstar, geb. Naaldwijk 20 april 1906, † De Lier 4 juni 1993.
Uit dit huwelijk:
Trijntje Ridder, geb. 1933, † De Lier 16 aug. 1957.

XIIad. Grietje Ridder, geb. Weesperkarspel 1 april 1863.
Haar dochter:
Gerretje Plaat, geb. Weesp 18 juli 1891, † ald. 24 jan. 1946, tr. 1e Weesp 11 okt. 1916 Huibrecht Groenewegen, geb. 16 okt. 1890, † 14 maart 1950; tr. 2e Weesp 25 aug. 1921 Hendrik Lindeboom, geb. 1896.

XIIae. Klaas Ridder, geb. 7 maart 1866, tr. 14 dec. 1893 Mijntje Paape, geb. Amsterdam 1866.
Uit dit huwelijk:
1. Boudewijn Ridder, geb. Weesp 24 april 1895.
2. Meintje Ridder, geb. Weesp 9 okt. 1896.
3. Gerretje Ridder, geb. Weesp 9 april 1899, tr. Weesp 30 maart 1922 Jan de Weille, geb. Weesp 1897.
4. Grietje Ridder, geb. Weesp 4 april 1901.

XIIaf. Annetje Ridder, geb. 16 jan. 1873, tr. 17 dec. 1896 Johannes Christiaan van Asselt, geb. Weesp 18 aug. 1872.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Jacobus van Asselt, geb. Weesp 28 febr. 1898, † ald. 14 sept. 1986, tr. 13 aug. 1924 Francina Eikelhof.
2. Gerritje van Asselt, geb. Weesp 10 maart 1899, tr. Weesp 19 nov. 1924 Hendrik Christiaan Hartman.
3. Geertje van Asselt, geb. Weesp 3 april 1902.

VIIIc. Dirk Ridder, geb. Huizen 3 okt. 1719, tr. ’s Graveland juni 1747 Annetje Hendriks Snelling, dr. van Hendrik Janssen en Nelletje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1. Nelletje Dirksdochter, volgt IXf.
2. Hendrik Dirkszoon, volgt IXg.

IXf. Nelletje Dirksdochter Ridder, geb. Huizen 8 jan. 1748, † vóór 1797, tr. Huizen 13 juli 1784 Hendrik Janszoon Dekker, geb. Huizen, † vóór 1826.
Uit dit huwelijk:
Rijkje Dekker, geb. Huizen omstr. 1785, † ald. 4 dec. 1853.

IXg. Hendrik Dirkszoon Ridder, geb. Huizen omstr. 1757, † ald. 19 febr. 1807, tr. Huizen 24 mei 1795 Wijmpje Gerritse Kerkmeester, geb. Huizen 1764, † ald. 14 sept. 1814, dr. van Gerrit Hendriks en Ida Dirks Schouw.
Uit dit huwelijk:
1. Annetje Ridder, geb. Huizen 22 febr. 1796, † ald. 20 nov. 1856.
2. Ida, volgt X-l.
3. Jannetje Ridder, geb. Huizen 3 sept. 1799, † ald. 13 juli 1821.
4. Gerrit Ridder, geb. Huizen 10 nov. 1800.

X-l. Ida Ridder, geb. Huizen 28 nov. 1797, tr. Gerrit van Kouteren, geb. Hilversum 1805.
Uit dit huwelijk:
1. Wijntje, volgt XIs.
2. Bastiaan, volgt XIt.
3. Maria van Kouteren, geb. ’s Graveland 1834, tr. Huizen 24 mei 1863 Pieter Hagedoorn.
4. Hendrika, volgt XIu.

XIs. Wijntje van Kouteren, geb. Kortenhoef 1831, tr. ’s Graveland 12 mei 1860 Jacob van Vierbergen, † Vreeland 16 maart 1876.
Uit dit huwelijk:
Henderijntje van Vierbergen, geb. 1867, † Vreeland 16 april 1876.

XIt. Bastiaan van Kouteren, geb. ’s Graveland 1832, tr. ’s Graveland 25 juni 1859 Klaasje Haverkamp.
Uit dit huwelijk:
Alida van Kouteren, geb. ’s Graveland 1867.

XIu. Hendrika van Kouteren, geb. ’s Graveland 1844, tr. ’s Graveland 25 okt. 1866 Pieter Baas.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Baas, geb. 1861.
2. Gerrit Baas, geb. 1869.
3. Christiaan Baas, geb. 1870.
4. Wijntje Baas, geb. 1873.
5. Daan Baas, geb. 1873.

Vb. Neeltgen Jansdochter Nagel, geb. 1617, tr. Jacob?.
Uit dit huwelijk:
Grietghen Jacobs?, geb. 1642.

Vc. Reintgen Jans Nagel, geb. 1620, † vóór 1685, tr. Hendrick Willemszoon Langen.
Uit dit huwelijk:
Grietghen Hendricks Langen, ged. 26 jan. 1934.

IIIb. Cors Janszoon Nagel, geb. Op den eemschen Dyck 1575, † vóór 1668, tr. Bunschoten omstr. 1600 Weymtgen Rycks Nagel, geb. omstr. 1570.
Uit dit huwelijk:

IVb. Jan Corssn Nagel, geb. 1605, † vóór 1668, tr. Aaltgen Claes.
Uit dit huwelijk:
1. Meijns Janssen Nagel.
2. Weyntjen Jansse Nagel, geb. Bunschoten 20 jan. 1633.
3. Cors Janszoon Nagel, geb. Eemdijk 1635, † ald. na 1685.
4. Claes Janssen, volgt Vd.
5. Ryck Janssen, volgt Ve.

Vd. Claes Janssen Nagel (Nagell), geb. 1641, tr. Eemdijk 1663 Willempje Rutten, geb. omstr. 1643.
Uit dit huwelijk:
1. Meynsien Claes, volgt VIe.
2. Evert Claessen Nagel (Nagell), ged. Bunschoten 25 jan. 1663.
3. Ruth (Rutger) Claessen, volgt VIf.

VIe. Meynsien Claes Nagel (Nagell), geb. Bunschoten 11 jan. 665, † ald. 27 febr. 1730, tr. Evert Huygen, ged. Bunschoten 29 dec. 1661, zn. van Claes Corneliszoon en Aueltjen Killen.
Uit dit huwelijk:
Byetjen Huygen, ged. 1701.

VIf. Ruth (Rutger) Claessen Nagel, geb. 1666, † na 1721, tr. 1e Byetjen Hendricks, geb. 1691; tr. 2e (ondertr. Bunschoten 3 nov.) 1695 Jannetjen (Jannigje) Teunis.
Uit het eerste huwelijk:
1. Claes Rutgerszoon, volgt VIId.
2. Willempjen Rutten Nagel, † 11 sept. 1698.
Uit het tweede huwelijk:
3. Evert Nagel, geb. 1696.
4. Willempjen Nagel, geb. 1698.
5. Gijsbert Nagel, geb. 1701.
6. Meijns Rutgerszoon, volgt VIIe.

VIId. Claes Rutgerszoon Nagel, tr. Evertje Bakker, geb. 1696, dr. van Claes en Lijsbeth Aerts.
Uit dit huwelijk:
1. Evertje Klaess Nagel.
2. Rutger Klaesz, volgt VIIId.

VIIId. Rutger Klaesz Nagel, geb. Bunschoten 8 nov. 1723, † Spakenburg 1770, tr. 1e 1749 Wijmpje Koenen, geb. 1728; tr. 2e 1752 Reijnira Huijgen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Evertje Rutgers Nagel, geb. Spakenburg 1755, † ald. 1799.
2. Klaes Rutgersen. Nagel, geb. Bunschoten 4 nov. 1759, † 1760.
Uit zijn relatie met Hendrikje Bekbergen, geb. 16 sept. 1736, dr. van Gerret Aartsz en Weijmpje Gerrets Heuveling:
3. Klaes rutgersen Nagel.
4. Weijmpje Rutgers Nagel, geb. Spakenburg 3 aug. 1170, † Bunschoten 4 mei 1801, tr. Pieter ter Beek, geb. 4 okt. 1771, zn. van Cornelis en Trijntje Huijgen.
5. Klaes rutgersen Nagel, geb. 1760, ged. Bunschoten 18 jan. 1761, tr. Jannetje van de Kolk.
6. Gerretje Rutgersen Nagel, geb. Buschoten 26 juni 1763.
7. Aert Rutgersen Nagel, geb. 1765, ged. Bunschoten 6 okt. 1765, † 22 febr. 1767.
8. Aert Rutgersen Nagel, ged. 22 febr. 1767, † na 1794.
9. Jan Rutgersen Nagel, geb. Bunschoten 5 jan. 1769.

VIIe. Meijns Rutgerszoon Nagel, geb. Bunschoten, ged. Bunschoten 7 sept. 1704, † Eemdijk 1776, tr. Bunschoten 20 april 1729 Marretje Wouters. Nagel, geb. Bunschoten 5 juli 1705, † 1778.
Uit dit huwelijk:
1. Rutger Mengse, volgt VIIIe.
2. Wouter Mengse Nagel, ged. 25 nov. 1734.
3. Jannetje Mengss Nagel, ged. 12 febr. 1736, † 25 dec. 1738.
4. Rengertje Mengss Nagel, geb. 1737, † 1739.
5. Rengertie Mengss Nagel, geb. 21 juli 1737, † 1739.
6. Jannetje Nagel, ged. Eemdijk 25 dec. 1738, † ald. 1779, tr. 1763 Gijsbert Joostenzoon Ouwen, geb. Bunschoten 7 okt. 1736, † 1779.
7. Rutgertie Mengss Nagel, ged. 17 juli 1740, † 1793, tr. (ondertr. 1 april) 1779 Koenraad Janszoon Smit, ged. Spakenburg 2 febr. 1744, † 1786.

VIIIe. Rutger Mengse Nagel, geb. Eemdijk omstr. 1733, † ald. 17 aug. 1793, tr. Bunschoten 8 mei 1757 Aeltje Klaasse Huijgen, geb. Bunschoten 20 dec. 1733, † omstr. 1798, dr. van Claes Louwenszoon en Mengsje Claes van Oudenaller.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Rutgersen Nagel, ged. 29 jan. 1758, † vóór 1771.
2. Meijns, volgt IXh.
3. Mengsje Nagel, geb. 1760, ged. Bunschoten 26 dec. 1760, tr. Sloten Jan Verweij.
4. Cornelis Nagel, geb. Eemdijk 10 okt. 1762, † ald. 21 dec. 1840.
5. Gijsbert, volgt IXi.
6. Gijsbert Rutgersen Nagel, ged. Eemdijk 4 nov. 1764, † ald. 21 dec. 1840, tr. 1810 Willempje de Boer, geb. Eemdijk 30 sept. 1769, † ald. 18 jan. 1861.
7. Jan Rutgersen Nagel, ged. 19 okt. 1766, † 1795.
8. Wouter Rutgersen, volgt IXj.
9. Klaas Rutgersen, volgt IXk.
10. Marretje Rutgersen Nagel, geb. Eemdijk 26 aug. 1774, † Bunschoten 19 nov. 1821, tr. 1e Pieter ter Beek, geb. Spakenburg 4 okt. 1771; tr. 2e 1811 Aalt Franse Hoolwerf, geb. 7 nov. 1773, † 22 nov. 1853.
11. Trijntje Rutgerse, volgt IX-l.

IXh. Meijns Nagel, geb. Eemdijk 28 jan. 1759, † 21 sept. 1790, tr. Bunschoten 20 nov. 1785 Weijmpje Huigen, geb. Bunschoten 19 nov. 1764, † omstr. 1793, dr. van Henricus en Geertje Croese.
Uit dit huwelijk:
1. Rutger Nagel, geb. 1786, † 1860.
2. Geertje, volgt Xm.
3. Mengsje, volgt Xn.

Xm. Geertje Nagel, geb. Bunschoten 25 nov. 1787, † Amsterdam 6 mei 1841, tr. Bunschoten 23 okt. 1808 Anthonij Teunissen Salentijn.
Uit dit huwelijk:
Mengs Salentijn, geb. Bunschoten 10 jan. 1813, † Amsterdam 1 jan. 1885, tr. 1e Amsterdam 29 juli 1835 Cornelia de Leng, geb. Amsterdam 5 jan. 1814; tr. 2e Amsterdam 20 april 1842 Klaasje Blom, geb. Ouder-Amstel 3 febr. 1815, † Amsterdam 25 dec. 1877.

Xn. Mengsje Nagel, geb. Bunschoten 5 dec. 1789, † ald. 31 dec. 1868, tr. Bunschoten 14 mei 1809 Jan van Soest, geb. Bunschoten 27 okt. 1786, † ald. 15 nov. 1858.
Uit dit huwelijk:

XIv. Mengstje van Zoest, geb. 23 dec. 1825, † 31 maart 1874, tr. 24 dec. 1851 Wouterus Poort, geb. 1 sept. 1816, † 8 dec. 1899, zn. van Frank en Maria Wildeman.
Uit dit huwelijk:

XIIag. Maria Poort, geb. Bunschoten 3 febr. 1852, † 1919, tr. Bunschoten 22 april 1869 Pieter Ridder (XIp).

IXi. Gijsbert Nagel, geb. Bunschoten 4 nov. 1764, † ald. 21 dec. 1840, tr. Aartje Bast, geb. 1787, † 1821.
Uit dit huwelijk:
1. Peter Nagel, geb. 1811, † 1894.
2. NN Nagel, geb. 1814, † 1814.
3. Jannes Nagel, geb. 1815, † 1894.
4. Jan Nagel, geb. 1817.
5. NN Nagel, geb. 1818, † 1818.

IXj. Wouter Rutgersen Nagel, geb. Eemdijk 11 jan. 1769, † Bunschoten 9 mei 1815, tr. 1801 Jannetje Ravesloot, geb. Woudenberg 7 jan. 1801, † 17 okt. 1835, dr. van Melis en Jannigje Kleinveld.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Nagel, geb. 1801, † 1878.
2. Melis Nagel, geb. 1803, † 1876.
3. Janna Nagel, geb. 1806, † 1843.
4. Rutger Nagel, geb. 1808, † 1821.
5. Jan Nagel, geb. 1814, † 1814.

IXk. Klaas Rutgersen Nagel, geb. Eemdijk 19 dec. 1771, † Bunschoten 18 dec. 1821, tr. 1e Grietje van de Vuurst, geb. 1762, † 1807; tr. 2e 1808 Jannetje Huijgen, geb. 1787, † 1856.
Uit het eerste huwelijk:
1. Grietje Nagel, geb. 14 aug. 1799, † 30 dec. 1866.
2. Aaltje Nagel, geb. Bunschoten 11 dec. 1801, † 29 okt. 1843.
3. Mengsje Nagel, geb. 18 okt. 1804, † 31 dec. 1872.
Uit het tweede huwelijk:
4. Gijsbert Nagel, geb. 8 jan. 820, † Bunschoten 21 aug. 1822.
5. Evert Nagel, geb. 1809, † 1872.
6. Rutger Nagel, geb. 1810, † 1812.
7. Rutger Nagel, geb. 1812.
8. Gijsbertje Nagel, geb. 1814.
9. Peter Nagel, geb. 1816.
10. Trijntje Nagel, geb. 1817.
11. Woutertje, volgt Xo.
12. Klaasje Nagel, geb. 19 jan. 1822, † 22 aug. 1822.

Xo. Woutertje Nagel, geb. Eemdijk 12 juni 1819, † Diemen 31 okt. 1871, tr. 1e 1849 Jan van der Roest, geb. Breukelen 9 febr. 1817, † Weesperkarspel 14 mei 1861; tr. 2e 1863 Adrianus Kooij, geb. 1801, † 1880, zn. van Aart en Magdalena van der Bent.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje van der Roest, geb. 1850, † 1918.
2. Jannetje van der Roest, geb. 1853, † 1854.
3. Rutger van der Roest, geb. 1855, † 1919, tr. 1882 Geertruij Kroese, geb. 1852, † 1918.
4. NN Nagel, geb. 1858, † 1858.

IX-l. Trijntje Rutgerse Nagel, geb. Bunschoten 20 juli 1777, ged. Eemdijk 25 juli 1777, † Bunschoten 9 mei 1812, tr. Bunschoten 13 april 1800 Jacob Blokhuis, geb. Bunschoten 17 jan. 1774, † ald. 7 juni 1842.
Uit dit huwelijk:
Rutger Blokhuis, geb. 1801, † 1854.

Ve. Ryck Janssen Nagel, geb. Eemdijk 1645, tr. 1674 Byetjen Hendricks, geb. 1654, † 4 okt. 1698.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Ryckszoon Nagel, geb. 23 mei 1675.
2. Aeltjen Rycks Nagel, geb. vóór 1676, † 17 dec. 1679.
3. Hendrick Ryckszoon Nagel, ged. 25 okt. 1676.
4. Marretien Rycks Nagel, ged. 25 okt. 1676, † 14 okt. 1706, tr. 1698 Lambert Janszoon.
5. Aeltjes Rycks Nagel, ged. 17 dec. 1679, tr. 1705 Dirk Corneliszoon Cluyver.
6. Styntjen rycks Nagel, ged. 28 aug. 1681, tr. Hendrik Cluyver (Kluiver), ged. 13 febr. 1681.
7. Evert Rycksz Nagel, ged. 17 dec. 1769.